سبد خرید شما خالی است!

خرید گالوانومتر (Galvanometer) | لیست قیمت گالوانومتر

 
خرید گالوانومتر (Galvanometer) | لیست قیمت گالوانومتر
گالوانومتر

گالوانومتر

برای تشخیص و اندازه گیری جریان از وسیله ای به نام گالوانومتر استفاده می کنند، حرکت کردن یک سیم پیچ یا سوزن در یک میدان مغناطیسی نشان دهنده شدت جریان گالوانومتر است، این عضو از حیاتی ترین اجزای گالوانومتر محسوب می شود.

دهه ۱۸۰۰ زمان ظهور این اختراع بود که از آن زمان تا به حال انواع متعددی از این سازه به بازار های جهانی عرضه شده است، برخی از این مدل ها شامل گالوانومتر آینه، بالستیک، استاتیک، تانژانت و غیره می باشند.

با این حال پر طرفدار ترین نوع گالوانومتر مدل سیم پیچ متحرک یا همان Weston است، به طور کلی این وسیله یک نمایان کننده جریانات الکترونیکی است که به نام تاریخی گالوانومتر لقب داده شده است.

این سازه به موجب حساسیت بالایی که دارد می تواند کوچک ترین معیار های ثبت شده برای جریانات برقی مختلف را با بالاترین دقت ممکن ثبت کند.

به طور خلاصه، گالوانومتر هایی که از فرایند سیم پیچ متحرک بهره می برند، به دو گروه تقسیم بندی می شوند، گالوانومتر با سیم پیچی مقاوم یا محکم، و گالوانومتر با سیم پیچی معلق در این دسته ها قرار دارند. 


گالوانومتر عقربه ای

در ساخت ساده ترین نوع گالوانومتر از اثر گرمایی جریان استفاده می شود، در طراحی این دستگاه دو سیم نازک وجود دارد که یکی از این دو سیم به طور ثابت نصب شده است، اما سیم دوم به صورت ساکن و محکم به دور محوطه دستگاه پیچیده شده است.

نقطه ی ما بین سیم ثابت اول، به یک فنر متصل است که از یک سو به سیم و از سوی دیگر به بدنه ی گالوانومتر وصل است.

با حساسیت دستگاه به جریانات برق، سیم ثابت ابتدایی حرارت دیده، و بلند می شود، با این تغییر اندازه، فنر متصل به سیم جا به جا شده، و عقربه گالوانومتر را در اندازه های معینی می چرخاند‌، این زاویه چرخش ارتباط مستقیمی با میزان گرم شدن و تغییر اندازه سیم ثابت اول دارد.

از آنجایی که این دستگاه با توجه به معیار هایی مانند آمپر و میلی آمپر درجه بندی می شود، به نام هایی مانند گالوانومتر آمپرسنج یا ولت سنج شهرت دارد.

 

ساختمان گالوانومتر

واضح است که سازه ای این چنینی، متشکل از اجزای ریز و درشت بسیاری است، ساختمان کلی گالوانومتر عبارت اند از:

 1.  آهنربای نعلی شکل دائمی با قطب های N و S
 2. نوار فلزی یا نفر
 3. سیم پیچ متحرک
 4. استوانه آهنی
 5. قاب فلزی
 6. عقربه ی مشخص کننده انحراف
 7. ترمینال ورودی و خروجی جریان برق
 8. صفحه مندرج
 9. محور چرخش

 خرید گالوانومتر

طرز کار گالوانومتر

با توجه به قواعد بیو ساوار، هنگامی که یک سیم پیچ از یک مدار مغناطیسی جریانات l گذر می کند، نیروی F بر تمامی بازوان متحرک آن مسلط می شود.

گشتاور متحرک هنگامی به وجود می آید که نیروی وارد شده از سمت F به شکل یک زوج بر هسته ی مرکزی تاثیر بگذارد.

در نتیجه تمام این فرایندها، این گشتاور سیم پیچ به دور محور به گردش در می آید و سپس به واسطه ی فنر محکم، گشتاور متضاد تولید می شود.

هنگامی‌ که هر دو گشتاور به حالت تساوی برخورد کنند، حالت تعادل ساکن می شود، در این مرحله عقربه مربوطه در کنار نقطه ای می ایستد بر روی صفحه مندرج ساکن باقی می ماند، برخی از فرمول های این سازه به شرح زیر هستند:

 •  a: زوایای منحرف
 • T: گشتاور
 • K: فنر ساکن
 •  l: جریانات عبور شونده از سیم پیچ
 •  A: سطوح مقطعی هسته
 •  B: اندکسیون مغناطیسی شکل
 • N: تعداد دوران سیم
 • (k): a
 • T: فنر
 • T: NBAI

همان گونه که در مطالب فوق ذکر شد، پارامتر های ثابت  دستگاه شامل تعداد دور های سیم پیچ، مساحت، فنر و غیره می باشند.

علاوه بر آن اندوکسیون فلزی نیز جزو اجزای ثابت در آن محسوب می شود چرا که زوایای منحرف شدن عقربه به طور واضحی با جریان عبور شونده از آن تطابق دارد‌، این تطابق یک نوع رابطه خطی است، به طوری که مندرج شدن دستگاه بر طبق جریانات ثابت انجام می شوند.

 

گالوانومتر آمپرسنج

اگر قرار است از گالوانومتر به عنوان یک آمپر سنج استفاده شود، این سازه باید به طوری متصل شود که جریانات مدار به طور کامل بتوانند از آن عبور کنند.

به همین خاطر باید در نقطه ای مشخص مدار را قطع کنند و دو طرف انتهایی آن را به قطب آمپر سنج متصل نمایند، به عبارتی دیگر گالوانومتر آمپرسنج را باید به گونه متوالی در مدار نصب کرد.

از آنجایی که در این فرایند جریانات ثابت اندازه گیری می شوند،‌ مشخص کردن نقطه دقیق اتصال مدار اهمیت آنچنانی ندارد، اما جریانات متغیر دقیقا از عکس این اصول پیروی می کنند. 

مقاومت درونی آمپرسنج

بر خلاف آنچه که درباره ولت سنج ذکر شد، آمپرسنج در تمامی موارد به صورت طولی به مدار متصل می شود، اگر میزان مقاومت وسیله در مقایسه با مقاومت مدار کوچکتر تعیین شود، تغییر زیادی در مقاومت کل مدار اعمال نخواهد شد.

به همین جهت میزان مقاومت کلی آمپرسنج بسیار اندک انتخاب می شود.

 


گالوانومتر ولت سنج

علاوه بر اندازه گیری جریانات برق، جریانات ولتاژ را هم می توان به واسطه ی گالوانومتر اندازه گیری کرد، چرا که با توجه به قاعده اهم این کمیت ها با یکدیگر تناسب دارند.

چنانچه دو کمیت با یکدیگر تناسب داشته باشند و وسیله مد نظر به دقت مندرج شده باشد، به وسیله بدست آوردن کمیت ابتدایی به راحتی می توان اندازه کمیت دوم را بدست آورد.

به طور مثال معیار اندازه گیری  تاکسی متر وظیفه تعیین مسافت طی شده را بر عهده دارد اما آن را می توان بر حسب کیلومتر هم درج نمود.

از آنجایی که کرایه پرداختی با میزان فواصل طی شده تناسب دارد، درجه های شمارنده را به صورت مستقیم به پول پرداخت شده درجه بندی می نمایند،‌ این عملیات به گونه ای انجام می شود که میزان کرایه به طور مستقیم مشخص شود.

بنابراین تعریف، گالوانومتر ابزاری است که علاوه بر سنجش جریانات برق، میزان ولتاژ را نیز می توان به واسطه آن اندازه گرفت.

اگر گالوانومتر به منظور تعیین میزان جریان استفاده شود آمپرسنج، و اگر به منظور اندازه گیری ولتاژ استفاده شود ولت سنج نام دارد.

 مقاومت درونی ولت سنج

با یک بررسی کلی می توان گفت، ولت سنج به طوری به قسمتی‌ از مدار متصل می شود که هر دو سر آن اندازه گیری شده، و در حالت موازی قرار دارد.

به همین خاطر جریان مشخصی از سمت مدار از آن گذر می کند، بعد از آن که ولت سنج وصل شد، مشخصه هایی همچون ولتاژ و جریان در مدار اصلی دچار تغییراتی می شود‌.

این تغییرات به قدری واضح است که مداری متفاوت از رسانا ساخته می شود، این مدار شامل تجزایی همچون رسانا های موجود در گذشته و ولت سنج است.

 

 

قیمت گالوانومتر

 

گالوانومتر مرکب

به طور کلی هنگامی که جریانات I از گالوانومتر گذر می کنند، ولتاژ شاخص V باید در میان قطب های ورودی و خروجی دستگاه وجود داشته باشند.

به طور مثال اگر مقاومت داخلی دستگاه یا همان میزان مقاومت قطعاتی که جریان در آنها حرکت می کند، R نامیده شود (برای دستگاه هایی با مغناطیس ثابت R جمع تاب و مجموع سیم های رابط است) این ارتباط درحالی شکل می گیرد که دستگاه هایی با سیم های افروزشی R، جمع میزان مقاومت سیم های حرارت دیده، و البته رابط ها است.

به همین خاطر محل ثابت ماندن عقربه می تواند هم ولتاژ و هم جریان را مشخص کند، به زبان ساده تر این سازه به دو صورت ولت سنج و آمپر سنج کاربرد دارد.

 

گالوانومتر در مدار

با بهره گیری از یک ولت سنج (گالوانومتر) مدرج شده، می توان میزان متغیر بودن پتانسیل های الکترونیکی در بین هر دو منطقه مدار را اندازه گیری کرد.

به طور مثال اگر بخواهید میزان متغیر بودن پتانسیل الکترونیکی در هر دو نقطه ی یک لامپ که منبع تغذیه آن رشته های جریانی است را بدست آورید، ضروری است که هر دو سر دستگاه را به دو سر لامپ متصل کنید.

به عبارتی دیگر ولت سنج به منظور سنجیدن متغیر بودن ولتاژ دو نقطه که مجزا از یک مدار با واحد عنصری از مدار به صورت رو به رو یا همان موازی در مدار نصب می شود.

به عبارت دیگر پتانسیل گذرنده از دستگاه ولت سنج با ولتاژ کلی تمامی نقاط مدار برابری می کند، که اصطلاحا از یک آرایش موازی با ولت سنج بهره مند شده است.

تمامی این قواعد در حالی اثبات می شود که آمپرسنج به صورت متوالی در مدار مربوطه جایگذاری می شود، به همین خاطر با اندازه گیری دقیق میزان جریانات نقاطی از مدار، جریانات کل مدار مشخص می شود.

لازم به ذکر است که این قواعد مشخص شده باید با پتانسیل های اندازه گیری شده، مساوی باشد.


حساسیت گالوانومتر

از آنجایی که در میدان مغناطیسی،‌ کلیه نیروهایی که بر جریان وارد می شوند، با جریان اولیه متناسب هستند، این تاثیرات برای تعیین اندازه جریانات، یعنی ایجاد سازه هایی مشهور به گالوانومتر حساس، مناسب اند.

معمولی ترین مدل های موجود از گالوانومتر های حساس شامل گالوانومتر چرخان، متحرک، پیچه، و قاب هستند.

 

ساختمان گالوانومتر پیشرفته

بر طبق یک یک جمع بندی کلی، سیم نازکی که از جنس مس ساخته شده، از بند کشان یا همان یاتاقان، به طوری که پیچه به آن متصل است، آویزان است، این قاب به واسطه فنر های مختلف با ضخامت های متنوع در حالت تعادل نگهداری می شود.

در این هنگام جریان برق از نوار های فلزی عبور می کند، نوار های فلزی استفاده شده در این مورد، دارای انعطاف پذیری بسیار بالایی هستند که عموما از جنس ورقه فلز ساخته می شوند.

عضو پیچه، در میان دو قطب آهنربای نعلی شکل قرار دارد به گونه‌ ای که در غیاب جریان، ساکن و کشسانی ماندن عضو پیچه در امتداد میدان های مغناطیسی ضمانت می شود.

در هنگام عبور جریان، پیچه توسط میدان مغناطیسی چرخانده می شود.

این عمل تا زمانی ادامه دارد که گشتاور نیروی ایجاد شده با نیروی چرخش آویز ها توازن داشته باشد.

 

مدرج کردن گالوانومتر پیشرفته

با درجه بندی دستگاه ها از قبل ، در حقیقت همان تعیین زاویه های چرخش نظیر هم دیگر با جریان های متغیر، می توان درباره جریانی که از قطعه پیچه عبور می کند، اطلاعاتی کسب کرد.

قرائت ها با یکدیگر همسان هستند و با جای مشخص شده نشانه ها روی مقیاس، بر روی عضو پیچه نصب می شوند.

در اسباب های بسیار آسیب پذیر، قرائت ها به همراه با کمک لکه های نورانی متحرک صورت می گیرند، که بر روی مقیاس دور از سازه، به واسطه یک آینه سبک که بر روی قاب منسجم شده است، ایجاد می شوند.

 

تفاوت گالوانومتر و آمپرسنج

هر دو سازه نام برده از لحاظ ساختاری و کارکردی در مقایسه با یکدیگر،‌ دارای تفاوت هایی هستند، برجسته ترین تفاوت های بین گالوانومتر و آمپرسنج عبارت است از:

 • حوزه کاربرد آمپرسنج بزرگی جریان است، در حالی که گالوانومتر برای مشخص کردن جهت جریان نیز استفاده می شود.
 • برخلاف گالوانومتر، دستگاه آمپرسنج می تواند جریان متناوب و مستقیم را اندازه گیری کند.
 • بر خلاف گالوانومتر، آمپرسنج در هر دو صورت حضور یا غیاب میدان مغناطیسی به کار خود ادامه می دهد.
 • گالوانومتر در مقایسه با آمپرسنج از حساسیت بالاتری برخوردار است.
 • آمپرسنج در مقایسه با گالوانومتر دارای دقت بالاتری می باشد.
 • مقاومت آمپرسنج در مقایسه با گالوانومتر صفر است.
 • آمپرسنج، الکترونیکی و مکانیکی است، اما گالوانومتر گاهی فقط مکانیکی است.

 

تفاوت گالوانومتر و آمپر متر

 

 

کاربرد های گالوانومتر

دستگاهی مانند گالوانومتر ممکن است کاربرد های بسیار زیادی در مسائل صنعتی داشته باشد، با این حال مهم ترین کاربرد های گالوانومتر به شرح زیر است:

 • اندازه گیری جریانات کوچک
 • اندازه گیری میزان ضربه جریان (الکتریسیته)
 • مشخص کردن تساوی دو جریان
 • تعیین تساوی پتانسیل الکترونیکی در دو بخش از یک مدار

قیمت گالوانومتر

با توجه به نوسانات بازار های داخلی و خارجی، نمی توان قیمت ثابتی را برای سازه ای این چنینی عنوان کرد، اما به طور کلی قیمت یک گالوانومتر در مرحله ی اول به نوع آن، کشور سازنده آن،‌ و در نهایت تولید کننده مربوطه بستگی دارد.

از آنجایی که این دستگاه دارای حساسیت های بسیار زیادی است، تهیه آن از سمت مجموعه‌ ای معتبر جزو ضروریات آن است.

اگر قصد خرید دستگاه گالوانومتر را دارید، مجموعه‌ ما می تواند در کلیه فرایندهای مربوطه در این حوزه یاریتان کند، چرا که شرکت تکترونیکس، با ارائه کلیه تجهیزات تست و اندازه گیری الکترونیک، با کیفیت و قیمتی بی نظیر رقیبی پر قدرت برای سایر مجموعه داران این عرصه محسوب می شود.

شعار (ما به مشتری اهمیت می دهیم) یکی از قاعده های اصلی کسب و کار ماست، امید است با بهره مندی از کالایی بی نقص از فروشنده ای مطمئن، از تجربه یک خرید دلچسب لذت ببرید.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.