سبد خرید شما خالی است!

فانکشن ژنراتور

یکی از اصلی ترین و پرکاربردترین ابزار آلات مورد استفاده در آزمایشگاه‌های الکترونیک، فانکشن ژنراتور معرفی شده است. این محصول به منظور طراحی و یافتن عیوب الکترونیکی،جهت شبیه سازی فعالیت‌های طبیعی مدار مورد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین با هدف آزمایش دستگاه فیزیکی و ترنسدیوسرها استفاده از این محصول مطمئن و مستحکم ضروری است در واقع کلیه این فعالیت‌ها توسط سیگنال‌های تولید شده از فانکشن ژنراتور‌ها انجام می پذیرد. 

یکی از قسمت‌های مهم دستگاه آزمایش الکترونیکی، فانکشن ژنراتور نام دارد. این محصول به صورت یک نرم افزار جهت تولید انواع گوناگون امواج الکترونیکی در بازه گسترده ای از بسامد‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.  در واقع این دستگاه قابلیت تولید امواج فرکانسی به صورت مثلث، مربع یا سینوسی را دارد.بنابراین با به کارگیری این دستگاه توانایی این را دارید که فرکانسهایی را با موج‌های گوناگون تقریباً بین هرتز و کیلو هرتز ایجاد نمایید.
فانکشن ژنراتور MFG-2260P
MEGATEK

565

فرکانس 60 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور XDG-3202
OWON

429

1µHZ ~ 200MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور XDG-3162
OWON

428

1µHZ ~ 160MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور XDG-2100
OWON

427

1µHZ ~ 100MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور XDG-2060
OWON

426

1µHZ ~ 60MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور XDG-2035
OWON

425

1µHZ ~ 35MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-4151
OWON

424

1µHz ~ 150MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-4101
OWON

423

1µHz ~ 100MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-2052F
OWON

422

1µHz ~ 50MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-1022F
OWON

421

1µHz ~ 25MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-1022
OWON

420

1µHz ~ 25MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-1012
OWON

419

1µHz ~ 10MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-1011F
OWON

418

1µHz ~ 10MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-1011
OWON

417

1µHz ~ 10MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-051F
OWON

416

1µHz ~ 5MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AG-051
OWON

415

1µHz ~ 5MHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2210P
MEGATEK

414

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-2102B
Hantek

294

100 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-6202B
Hantek

293

200 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-6112B
Hantek

292

110 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-6162B
Hantek

291

160 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-6082B
Hantek

290

80 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-2032B
Hantek

289

30 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور HDG-2062B
Hantek

288

60 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-4102
RIGOL

287

100 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-1062Z
RIGOL

286

60 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-1032Z
RIGOL

285

30 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-1022Z
RIGOL

284

25 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-822
RIGOL

283

25 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-1022
RIGOL

282

25 مگاهرتز
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-3102
MEGATEK

128

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-3081
GW instek

127

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-3082
MEGATEK

126

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-3062
MEGATEK

125

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-3051
GW instek

124

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2225
GW instek

123

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور DG-822
RIGOL

122

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2125
GW instek

121

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2025
MEGATEK

120

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2120
MEGATEK

119

سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2112
GW instek

118

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2012
GW instek

117

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2110
MEGATEK

116

سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2105
GW instek

115

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور AFG-2005
GW instek

114

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2205P
MEGATEK

113

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2105
RAYAN NIK

112

سوئیپ فانکشن ژنراتور سینتی سایزری
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور MFG-2220P
MEGATEK

111

سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فانکشن ژنراتور RN-DFG-5
RAYAN NIK

110

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
 

خرید فانکشن ژنراتور

در هنگام خرید فانکشن ژنراتور یکسری نکات مهمی را باید مورد توجه قرار دهید در ادامه بخشی از این نکات را برای شما عنوان نموده ایم.

 

  1. قابلیت تولید نمودن گونه‌های مختلف موج‌های الکترونیکی در اشکال گوناگون.
  2. توجه به میزان دامنه و فرکانس بازده دستگاه.
  3. قابلیت تولید نمودن اشکال گوناگون امواج به صورت دلخواه.
  4. توجه نمودن به سرعت تولید امواج در شکل‌های مختلف.
  5. دقت نمودن فانکشن ژنراتدر تعداد و مقدار کانالهای ایجاد شده توسط دستگاه.
  6. قابلیت ذخیره سازی و ثبت سیگنال‌های ایجاد شده توسط دستگاه
  7. توانایی برقراری ارتباط با پی سی
  8. امکان همگام سازی امواج تولید شده با سیگنال‌های خارجی توسط دستگاه.

کلیه موارد فوق عواملی هستند که جهت خرید فانکشن ژنراتور باید مورد توجه قرار گیرند تا نسبت به عملکرد صحیح این دستگاه مطمئن شوید.


قیمت فانکشن ژنراتور

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یکی از مهمترین دغدغه‌های دانشجویان و تکنسین ها، دسترسی به یک دستگاه با کیفیت و مرغوب فانکشن ژنراتور و سیگنال آن باشد. این افراد در اینجا توقع دارند؛ این محصول را با ارزان ترین قیمت و بالاترین کیفیت خریداری نمایند.این در حالی است که تفکر آنها کاملاً اشتباه است.

 چرا که واضح است در صورت پرداخت هزینه‌ای بهتر محصول باکیفیت تری را خریداری خواهید نمود.به طور مثال؛ شرکت‌های تولیدکننده ی معتبر از این محصول که دارای سوابق و تجربه کاری زیادی هستند، توانسته‌اند با دانشگاه‌های معروف کشور همکاری نموده و فعالیت‌های خود را در این رابطه با موفقیت ادامه دهند.

این شرکت‌ها ضمن قرارداد با دانشگاهها، خدمات مشاوره و خرید این محصول را در اختیار متقاضیان خود قرار می دهند. علاوه بر آن انجام خدمات پس از فروش نیز جزو فعالیت‌های متخصصان این شرکت هاست. پس مطمئن شوید که کیفیت و مرغوبیت محصول، در قیمت آن موثر واقع خواهد شد. بنابراین جهت استعلام قیمت فانکشن ژنراتور به سایتهای معتبر اینترنتی مراجعه نموده و اطلاعات لازم را دریافت نمایید.


انواع فانکشن ژنراتور

فانکشن‌ها براساس نوع فعالیت و کاربرد خود به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند.

۱. فانکشن ژنراتور آنالوگ:

در این مدل از کانکشن ژنراتور،جهت تولید نمودن امواج ابزار و مدارهای خطی مانند مدار Lc و Rc مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین یکی از دلایل بالا بودن حجم فیزیکی این محصول همین مورد گفته شده می باشد.

 همچنین در این مدل از فانکشن ژنراتور، تنظیم و کنترل به شکل پی در پی و با ابزاری همچون؛ پتانسیومتر،سلکتور و... امکان پذیر است.

۲. فانکشن ژنراتور دیجیتال:

در فانکشن ژنراتور دیجیتال، وجود یک اسیلاتور با فرکانس ثابت و مقاومت بسیار زیاد، سبب تولید فرکانس مرجعی می گردد.

 بنابراین در مدارهای دیجیتال اشکال امواج دلخواه با فرکانس‌های مورد نظر توسط فرکانس فوق کسب می شود.

۳. فانکشن ژنراتور دستی:

در فانکشن ژنراتور دستی کانال‌های خروجی بسیار سبک و با قابلیت حمل آسان می باشند. علاوه بر آن امکان اندازه گیری امواج گوناگون سینوسی و غیره را نیز دارا می باشد.


کاربرد فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور‌ها بیشتر در مراکز تحقیقاتی و گسترش آزمایشگاه‌های الکتریکی و آموزشی در دانشگاه‌ها و...مورد استفاده قرار می گیرد‌. این محصول در تعمیرگاههای تجهیزات و ابزارآلات الکترونیکی و الکتریکی نیز قابل استفاده است. یکی دیگر از کاربردهای فانکشن ژنراتور‌ها در آزمایش پاسخ دهی و آزمایش تحریک در مراکز آموزشگاهی می باشد. علاوه بر آن تحلیل و بررسی ویژگی‌های پاسخ فرکانسی و تزریق سیگنال در داخل مدار الکتریکی، توسط فانکشن ژنراتور‌ها امکان پذیر است.


مزایای فانکشن ژنراتور دیجیتال

یکی از مزایای فانکشن ژنراتور دیجیتال این است که امکان تولید اشکال گوناگون امواج الکتریکی را دارد. علاوه بر آن این دستگاه می تواند به صورت تک کاناله یا دو کاناله فعالیت نماید. این دستگاه دیجیتال، قابلیت ذخیره سازی سیگنال‌های ایجاد شده را نیز دارا می باشد. همچنین با متصل شدن به کامپیوتر، امکان مشاهده آنلاین، پرینت و ذخیره توسط دستگاه وجود خواهد داشت. یکی دیگر از مزایای فانکشن ژنراتور این است که دارای صفحه نمایشگر ال سی دی بوده و صفحات کیبورد دارد.


آموزش کار با فانکشن ژنراتور

برای فعالیت با فانکشن ژنراتور، اول باید دستگاه را روشن کنیم، سپس توسط دکمه متغیری که به منظور  انتخاب فرکانس قرار داده شده است رنج فرکانس مورد نظر را مشخص نماییم. بعد با ولومی که با هدف عوض نمودن فرکانس قرار داده شده است، میزان فرکانس را به طور دقیق تنظیم نماییم.

 در مرحله بعدی باید حالت امواج یا سیگنال مد نظر را به واسطه ی دکمه‌های مربوط به آن مشخص کنیم. به طور مثال: یکی از موج‌های مربعی و مثلثی ،سینوسی و غیره را انتخاب نماییم. در مرحله آخر باید میزان ولتاژ یا دامنه را مشخص کرده و نهایتاً سیگنال مورد نظر را دریافت نماییم.


سخن پایانی

فانکشن ژنراتور یک دستگاه مورد نیاز در آزمایشگاه‌های الکتریکی و مراکز آموزشی دانشگاهی می باشد. این محصول در انواع متنوعی با کیفیت‌های مختلف وارد بازار فروش می شود. جهت کسب اطلاعات لازم می توانید در سایتهای معتبر اینترنتی و با کمک از مشاوران و متخصصان این محصول، دستگاه مورد نیاز خود را خریداری نموده و از خدمات پس از فروش آن بهره مند شوید.