سبد خرید شما خالی است!
محدوده قیمت (تومان)
محصولات123,124,144,143,108,140,110,120,118,142,114,111,109,139,138,112,115,113,107,116,117,141

محصولات Owon

اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1022
OWON

327

20 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر رومیزی XDM1041
OWON

402

دیجیتال 4.5 رقمی با 55000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS242S
OWON

355

40 مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1102
OWON

329

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS2102S
OWON

358

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-7104
OWON

344

100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-5032E
OWON

332

30 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کلمپ آمپر متر CM-240
OWON

430

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1104
OWON

330

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SPE6102
OWON

388

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر رومیزی XDM-3051
OWON

405

دیجیتال 5.5 رقمی با 240000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1052
OWON

328

50 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی P2051U
OWON

384

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS272S
OWON

357

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SP6053
OWON

387

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر رومیزی XDM-2041
OWON

403

دیجیتال 4.5 رقمی با 55000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS242
OWON

354

40 مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SPE6103
OWON

390

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SP3101
OWON

386

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر دستی B41T+
OWON

401

دیتالاگر 4 ½ رقمی با 20000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کارت اسیلوسکوپ VDS-6102
OWON

378

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کارت اسیلوسکوپ VDS-6104
OWON

379

100 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3102
OWON

370

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3074
OWON

369

70 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کارت اسیلوسکوپ VDS-3104
OWON

377

100 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS272
OWON

356

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی P4603
OWON

391

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسپکتروم آنالایزر رومیزی XSA1036-TG
OWON

411

9kHz~3.6GHz
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SP3051
OWON

385

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3072
OWON

368

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ AS101
OWON

352

10 مگاهرتز 1 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر رومیزی XDM-3041
OWON

404

دیجیتال 4.5 رقمی با 66000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
منبع تغذیه تک دیجیتالی SPE6053
OWON

389

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1202
OWON

331

200 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کارت اسیلوسکوپ VDS-1022I
OWON

372

25 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ AS201
OWON

353

20 مگاهرتز 1 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دستی HDS3101M-N
OWON

364

100 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
مولتی متر دستی OW18C
OWON

396

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3062A
OWON

338

60 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کارت اسیلوسکوپ VDS-1022
OWON

371

25 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.