سبد خرید شما خالی است!
محدوده قیمت (تومان)
محصولات123,124,144,143,108,140,110,120,118,142,114,111,109,139,138,112,115,113,107,116,117,141

محصولات Weller

دستگاه دو کاره هویه هوای گرم WTHA 1010
Weller

603

900 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری مدل WXSF 120
Weller

593

120 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 70 وات دیجیتال WE 1010
Weller

577

70 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری مدل WXR 3032 Set
Weller

598

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری مدل WXR 3030 Set
Weller

599

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یونیت دو کاناله 150 وات WT 2M
Weller

575

150 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه BGA ماشین ولر مدل WQB 4000 SOPS
Weller

602

2300 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یونیت تک کاناله 90 وات WT 1
Weller

574

90 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری مدل WXR 3031 Set
Weller

597

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه تعمیرات BGA/SMD مدل WTQB 1000
Weller

601

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 55 وات دیجیتال Wx 1011
Weller

584

55 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری آنالوگ 80 وات مدل WS 81
Weller

596

80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 150 وات دیجیتال WT 1011H
Weller

581

150 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 120 وات دیجیتال WX 2020
Weller

587

120 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یونیت مدل PU 81
Weller

595

80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 80 وات دیجیتال WT 1013
Weller

582

80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 120 وات دیجیتال Wx 1010
Weller

586

120 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری 80 وات مدل WTSF 80
Weller

592

80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 55 و 80 وات دیجیتال Wx 2021
Weller

585

55 و 80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری 150 وات دیجیتال WT 2020M
Weller

566

150 وات دیجیتال
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 200 وات دیجیتال WX2010
Weller

568

200 وات دیجیتال
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 120 وات دیجیتال WT 1010H
Weller

580

120 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
قلم هویه 120 وات مدل WP 120
Weller

570

120 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یونیت دو کاناله 200 وات WX2
Weller

576

200 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم کاری 200 وات دیجیتال WX 2021
Weller

567

200 وات دیجیتال
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 80 وات دیجیتال WT 1012
Weller

579

80 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
قلم هویه میکرو تاچ 40 وات مدل WXPP MS
Weller

571

40 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 200 وات دیجیتال Wx 2000
Weller

583

200 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم ‌کاری 200 وات دیجیتال WX2011
Weller

569

200 وات دیجیتال
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دستگاه لحیم‌کاری 90 وات دیجیتال WT 1010
Weller

578

90 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یونیت تک کاناله 150 وات WT 1H
Weller

573

150 وات
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.