سبد خرید شما خالی است!
فروشگاه تکترونیکس/محصولات/مراجع پارامتر های الکتریکی

محدوده قیمت (تومان)
مراجع پارامترهای الکترونیکی175,185,176,186,181,183,178,184,182,179,177,180,200,201

ترمومتر لیزری VICTOR 310C
Victor

630

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری VICTOR 303B
Victor

629

Victor 303B Handheld Infrared Thermometer
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد هات وایر YK-2004AH

564

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-2005AM

563

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206M

562

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4205A

561

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206

560

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب فنجانی AM-4221

559

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-80AM

558

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4220

557

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فلومتر، سرعت سنج باد ABH-4225

556

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد LM-81AT

555

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4200

554

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب سر خود LM-81AM

553

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج و استروب اسکوپ DT-2436

552

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
استروب اسکوپ DT-2349

551

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
استروب اسکوپ DT-2279

550

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج و استروب اسکوپ DT-2259

549

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-1236L

548

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2268

547

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2236

546

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2230

545

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر YV-37UVSD

544

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
نشت یاب اشعه ماکروویو EMF-810

541

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UVA-365A

537

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UVC-254A

536

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UV-340A

535

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر و LED تستر LX-1148SD

534

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر YK-2005LX

533

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LX-1108

532

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LX-1128SD

531

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر YK-10LX

530

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LM-81LX

529

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری TM-969

528

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری TM-958

527

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کالیبراتور ترمومتر TC-424

526

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کالیبراتور دمای ترموکوپل TC-920

525

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD

524

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر چهار کاناله TM-947SD

523

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر چهار کاناله TM-946

522

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دیجیتال TM-917

521

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دو کاناله TM-925

520

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دو کاناله TM-916

519

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
حرارت سنج دو کاناله TM-914C

518

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج جامدات و غلات MS-7012SD

517

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج دیجیتال HT-3027SD

516

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج خاک و جامدات PMS-714

515

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج HT-3007SD

514

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج و دماسنج HD-3008

513

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.