سبد خرید شما خالی است!
فروشگاه تکترونیکس/محصولات/مراجع پارامتر های الکتریکی

محدوده قیمت (تومان)
مراجع پارامترهای الکترونیکی175,185,176,186,181,183,178,184,182,179,177,180سرعت سنج باد هات وایر YK-2004AH

564

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-2005AM

563

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206M

562

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4205A

561

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206

560

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب فنجانی AM-4221

559

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-80AM

558

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4220

557

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فلومتر، سرعت سنج باد ABH-4225

556

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد LM-81AT

555

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4200

554

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب سر خود LM-81AM

553

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج و استروب اسکوپ DT-2436

552

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
استروب اسکوپ DT-2349

551

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
استروب اسکوپ DT-2279

550

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج و استروب اسکوپ DT-2259

549

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-1236L

548

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2268

547

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2236

546

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج نوری مکانیکی DT-2230

545

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر YV-37UVSD

544

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
نشت یاب اشعه ماکروویو EMF-810

541

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UVA-365A

537

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UVC-254A

536

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
یو وی لایت متر UV-340A

535

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر و LED تستر LX-1148SD

534

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر YK-2005LX

533

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LX-1108

532

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LX-1128SD

531

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر YK-10LX

530

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
لوکس متر LM-81LX

529

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری TM-969

528

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری TM-958

527

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کالیبراتور ترمومتر TC-424

526

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
کالیبراتور دمای ترموکوپل TC-920

525

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر 12 کاناله BTM-4208SD

524

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر چهار کاناله TM-947SD

523

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر چهار کاناله TM-946

522

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دیجیتال TM-917

521

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دو کاناله TM-925

520

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر دو کاناله TM-916

519

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
حرارت سنج دو کاناله TM-914C

518

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج جامدات و غلات MS-7012SD

517

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج دیجیتال HT-3027SD

516

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج خاک و جامدات PMS-714

515

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج HT-3007SD

514

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج و دماسنج HD-3008

513

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج جامدات MS-7000HA

512

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج جامدات MS-7003

511

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج YK-90HT

510

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
رطوبت سنج LM-81HT

508

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
نیرو سنج دیجیتال FG-6100SD

507

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
نیرو سنج FG-6020SD

506

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
نیرو سنج FG-6005SD

505

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سختی سنج میوه FR-5120

504

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.