سبد خرید شما خالی است!
فروشگاه تکترونیکس/محصولات/مراجع پارامتر های الکتریکی

محدوده قیمت (تومان)
مراجع پارامترهای الکترونیکی175,185,176,186,181,183,178,184,182,179,177,180,200,201

تستر پریز UT07BEU
UNI-T

770

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر LED مدل UT659D
UNI-T

769

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر SMD مدل UT116C
UNI-T

768

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر SMD مدل UT116A
UNI-T

767

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر فاز UT13B
UNI-T

766

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر فاز UT12E
UNI-T

765

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر فاز UT12B
UNI-T

764

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تستر فاز UT11B
UNI-T

763

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ارتعاش سنج UT315A
UNI-T

762

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ارتعاش سنج UT312
UNI-T

761

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ارتعاش سنج UT311
UNI-T

760

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترموویژن UTI165A
UNI-T

759

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترموویژن UTI85A
UNI-T

758

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
تب سنج UT308H
UNI-T

757

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر نفوذی A63
UNI-T

756

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر نفوذی A61
UNI-T

755

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT325
UNI-T

754

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT320T
UNI-T

753

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT320D
UNI-T

752

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT320A
UNI-T

751

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT305S
UNI-T

750

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT306S
UNI-T

749

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT306A
UNI-T

748

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT300S
UNI-T

747

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT300A
UNI-T

746

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT309A
UNI-T

745

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر +UT301C
UNI-T

744

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر UT309C
UNI-T

743

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر +UT305A
UNI-T

742

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر +UT302C
UNI-T

741

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر +UT303C
UNI-T

740

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر +UT305C
UNI-T

739

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
آنالایزر هوا A25M
UNI-T

733

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
آنالایزر هوا A25F
UNI-T

732

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری VICTOR 310C
Victor

630

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
ترمومتر لیزری VICTOR 303B
Victor

629

Victor 303B Handheld Infrared Thermometer
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد هات وایر YK-2004AH

564

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-2005AM

563

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206M

562

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4205A

561

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4206

560

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب فنجانی AM-4221

559

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد YK-80AM

558

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4220

557

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
فلومتر، سرعت سنج باد ABH-4225

556

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد LM-81AT

555

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد AM-4200

554

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
سرعت سنج باد پراب سر خود LM-81AM

553

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
دور سنج و استروب اسکوپ DT-2436

552

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
استروب اسکوپ DT-2349

551

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.