سبد خرید شما خالی است!

خرید اسیلوسکوپ دیجیتال

اسلیوسکوپ ها وسایلی هستند که به وسیله آن ها این امکان ایجاد می شود که بتوان نوساناتی که در امواج و برق ها وجود دارد را اندازه گیری کنیم. اسیلوسکوپ ها به دو نوع تقسیم بندی می شوند که اسیلوسکوپ دیجیتال به علت اینکه فضای راحت تری را برای کاربر به وجود می آورد و کار کردن با آن برای کاربر راحت است و توانایی ذخیره امواج را به نوع آنالوگ برتری دارد. از اسیلوسکوپ ها در تعمیرات وسایل برقی نیز استفاده می شود و قادر به شناسایی نوسانات هستند که کمک بسیار زیادی از جهات زیادی به افراد می کند.

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال DS-1102ZE
RIGOL

605

100 مگاهرتز 2 کانال دیجیتال
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO2D15
Hantek

409

150 مگاهرتز 3 کاناله
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO2D10
Hantek

408

100 مگاهرتز 3 کاناله
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO2C15
Hantek

407

150 مگاهرتز 2 کاناله
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO2C10
Hantek

406

100 مگاهرتز 2 کاناله
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ AS201
OWON

353

20 مگاهرتز 1 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ AS101
OWON

352

10 مگاهرتز 1 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-8202T
OWON

351

200 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-8102T
OWON

350

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-7102TD
OWON

349

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-7062TD
OWON

348

60 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-8204
OWON

347

200 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-8104
OWON

346

100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3204E
OWON

345

200 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-7104
OWON

344

100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3202E
OWON

343

200 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3104E
OWON

342

100 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3102A
OWON

341

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3102
OWON

340

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3064E
OWON

339

60 مگاهرتز 4 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال XDS-3062A
OWON

338

60 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-9302
OWON

337

300 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-8302
OWON

336

300 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-7102E
OWON

335

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-6062E
OWON

334

60 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-5052E
OWON

333

50 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-5032E
OWON

332

30 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1202
OWON

331

200 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1104
OWON

330

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1102
OWON

329

100 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1052
OWON

328

50 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال SDS-1022
OWON

327

20 مگاهرتز 2 کاناله دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-1202B
Tektronix

84

200 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-2014C
Tektronix

83

100 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1104Z
RIGOL

82

100 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-1102B
Tektronix

80

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-2102E
GW instek

79

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2102A
GW instek

78

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2102E
GW instek

77

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-1102B
GW instek

76

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1102E
RIGOL

75

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO-2100
MEGATEK

73

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO-4102C
Hantek

74

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال DSO-5100
MEGATEK

70

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-2074E
GW instek

69

70 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2074A
GW instek

68

70 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2074E
GW instek

67

70 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-3504
GW instek

46

۵۰۰ مگاهرتز ۴ کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-3502
GW instek

45

۵۰۰ مگاهرتز ، ۲ کاناله ، حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-3354
GW instek

44

350 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-3352
GW instek

43

۳۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2304A
GW instek

42

300 مگاهرتز 4 کانال دیجیتال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال GDS-2302A
GW instek

41

۳۰۰ مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-2024 C
Tektronix

40

۲۰۰ مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
اسیلوسکوپ دیجیتال MSO-2204E
GW instek

39

200 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.