سبد خرید شما خالی است!

OWON

OWON

محصولات - جزئیات برند - OWON

مولتی متر رومیزی XDM-3051
OWON

405

دیجیتال 5.5 رقمی با 240000 شمارنده
مولتی متر رومیزی XDM-3041
OWON

404

دیجیتال 4.5 رقمی با 66000 شمارنده
مولتی متر رومیزی XDM-2041
OWON

403

دیجیتال 4.5 رقمی با 55000 شمارنده
مولتی متر رومیزی XDM1041
OWON

402

دیجیتال 4.5 رقمی با 55000 شمارنده
مولتی متر دستی B41T+
OWON

401

دیتالاگر 4 ½ رقمی با 20000 شمارنده
مولتی متر دستی B35T+
OWON

400

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی D35T
OWON

399

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی D35
OWON

398

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی OW16A
OWON

397

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی OW18C
OWON

396

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی OW18A
OWON

395

5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی OW18B
OWON

394

بلوتوث دار و دیتالاگر 5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده
مولتی متر دستی OW18E
OWON

392

بلوتوث دار و دیتالاگر 1/2 4 رقمی
کارت اسیلوسکوپ VDS-6104
OWON

379

100 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-6102
OWON

378

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-3104
OWON

377

100 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-6074
OWON

376

70 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-3102
OWON

375

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-2064
OWON

374

60 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-2062
OWON

373

60 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-1022I
OWON

372

25 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
کارت اسیلوسکوپ VDS-1022
OWON

371

25 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3102
OWON

370

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3074
OWON

369

70 مگاهرتز 4 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ تبلتی TAO3072
OWON

368

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ قلمی RDS-1021I
OWON

367

25 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ قلمی RDS-1021
OWON

366

25 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS3102M-N
OWON

365

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS3101M-N
OWON

364

100 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS2062M-N
OWON

363

60 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS2061M-N
OWON

362

60 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS-1022M-I
OWON

361

20 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS-1022M
OWON

360

20 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS-1021M
OWON

359

20 مگاهرتز 1 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS2102S
OWON

358

100 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS272S
OWON

357

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS272
OWON

356

70 مگاهرتز 2 کاناله حافظه دار
اسیلوسکوپ دستی HDS242S