سبد خرید شما خالی است!

RIGOL

رسانه جدید

محصولات - جزئیات برند - RIGOL

فانکشن ژنراتور DG-822
RIGOL

122

سوئیپ فانکشن ژنراتور قابل برنامه ریزی
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1104Z
RIGOL

82

100 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1102E
RIGOL

75

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-2202A
RIGOL

35

200 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1054Z
RIGOL

4

50 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال DS-1052E
RIGOL

2

50 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار