سبد خرید شما خالی است!

Tektronix

Tektronix

محصولات - جزئیات برند - Tektronix

اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-1202B
Tektronix

84

200 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-2014C
Tektronix

83

100 مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-2102
Tektronix

81

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-1102B
Tektronix

80

100 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TDS-2024 C
Tektronix

40

۲۰۰ مگاهرتز 4 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-2072
Tektronix

19

70 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار
اسیلوسکوپ دیجیتال TBS-1072B
Tektronix

18

70 مگاهرتز 2 کانال حافظه دار